Vigor Bygg sin «idè» og kundeløfte er: Saman skapar me store ting. Det er dette alle som arbeider i og for Vigor Bygg kvart minutt skal følgja og gjera sitt beste for å levera. Det er også dette verdigrunnlaget som har resultert i at dei som står bak selskapet har vore og er ein aktør kundane anbefaler andre.

Vigor Bygg har fleire 10-års erfaring innan bl.a. dette:

  • Arkitektarbeid / tegnetjenester
  • Søknadsprosessar
  • Boligar som leiligheter og hus
  • Hytter
  • Påbygg
  • Forretningsbygg
  • Rehabilitering av ulike slag
  • Leverandør av alle byggevarer