Stort og rommeleg hus flott plassert ved sjø. Alt utanom graving er utført av oss i Vigor Bygg. Totalentreprise har sine fordelar for kundar, og me i Vigor Bygg tek gjerne det ansvaret.