Bildetekst 1Bildetekst 2Bildetekst 3

Me arbeider over eit stort område og har svært varierande og interessante prosjekt.
Det utvidar og styrker vår kompetanse innan alle typar bygg. Prøv oss gjerne du også.

Kommande

 • Blokk i Førre med 8 leiligheiter
 • Enebolig på Norheim i Karmøy
 • 7 eneboligar i Skånevik
 • 3 hyttetomter på Vågslid
 • Hyttefelt på Tittelsnes i Sveio
 • Innvendig ombygging og utviding av hytte i Tysvær

Pågåande

 • Enebolig i Skåredalen
 • 5 ungdomsboligar i Skånevik
 • Etne Brannstasjon
 • Sørskår Mekaniske Verksted (industribygg)
 • Biomar på Husøy – kontor og lager
 • Enebolig i Skånevik
 • Fleire mindre jobbar i indre og ytre strøk av Haugaland
 • FOR SALG: Hytta på Vågslid (kontakt oss)