Vigor Bygg tilbyr mange ulike tjenester innan bygg. Her er nokre :

  • Arkitekt/tegne-tjenester
  • Søknadsprosessar
  • Bolig (frå ferdig tegning eller me teiknar etter din idè)
  • Hytter
  • Forretningsbygg
  • Interiør
  • Rehabilitering
  • Påbygg
  • Kjøp og salg av tomter (også større tomteområder for bolig, forretningsbygg og hytter)

Skal du byggja noko? Då skal du snakka med oss i Vigor Bygg.