Bildetekst 1Bildetekst 2Bildetekst 3

Saman skapar me store ting

Dei fleste av oss skal byggja eit eller anna. Bolig, hytte, forretningsbygg, påbygg… Å lukkast med det ein skal byggja er ofte avgjerande. Det er eit stort løft ikkje minst økonomisk. På lengre sikt er det viktig at “bygget” er løyst på ein funksjonell måte og bygd slik at det tåler alle ulike belastningar.

Når me i Vigor Bygg har som slagord at saman skapar me store ting, seier det at me tek alle kundar og dei små og store planane på alvor. Me veit at du har klare forventingar til det du skal byggja.

Velkommen til oss i Vigor Bygg!

 

Kjetil Nedreskår

Dagleg leiar
Telefon +47 481 15 880
E-post [email protected]

Helge Nedreskår

Prosjektleder
Telefon +47 957 29 370
E-post [email protected]

Jørgen Håland

Prosjektleder
Telefon +47 451 37 516
E-post [email protected]